dimarts, 22 de novembre de 2016

QUÈ ENTRA A L'EXAMEN? Desembre 2016

Quan? 

  • dijous, 1 de desembre: 1r A i 1r B
  • divendres, 2 de desembre: 1r C

Com serà? 

  • Transcripció fonètica (3'5 punts): 14 sons per transcriure. Els errors no descompten.
  • Descripció articulatòria (3'5 punts): 14 afirmacions, cal dir si són veritables o falses. Els errors descompten 0'25 punts. Hi haurà el quadre de sons consonàntics buit, omplir-lo correctament no comptarà, el poso només per facilitar-vos la feina. 
  • Comprensió lectora (1'5): un text no literari amb tres preguntes de comprensió lectora.
  • Expressió escrita (1'5): quadern de bitàcola (mira l'entrada del blog on s'explica com s'ha de fer). Has d'entregar-lo en el moment de l'examen, no presentar-lo resta 0'25 punts. Es tindrà en compte el contingut del quadern, la correcció i la tipografia (tipus de lletra, interlineat...)

Què has d'estudiar?

  • Els continguts de la unitat 2 / El consonantisme
  • El quadern de bitàcola (mira l'entrada del blog sobre el tema)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada