dimarts, 27 de juny de 2017

QUÈ ENTRA A L'EXAMEN DE SETEMBRE?
Què entra a la prova de setembre?
 1. Una pregunta teòrica sobre la novel·la Tirant lo Blanc. Repassa els apunts (estan penjats en aquest mateix blog)
 2. Un text amb preguntes breus de comprensió lectora
 3. Preguntes tipus test (hauràs de triar la resposta correcta d’entre tres possibilitats). Has d’estudiar els conceptes bàsics de:
  • Característiques dels gèneres literaris: unitats 7, 8, 9 i 10 (la part d’història de la literatura no)
  • Fonètica i fonologia: unitats 1 i 2 
  • Morfosintaxi: unitats 3 i 4
  • Sociolingüística: unitats 3 i 4 (només els conceptes bàsics)
Data de la prova: divendres 1 de setembre a les 9h.